Korp! TauTiTo 20-mečio jubiliejus

Tautito 20mečio šventė

2017 m. spalio 7 d. minėjome KTU studentų korporacijos Tautito 20-mečio jubiliejų. Šia proga Europos katalikiškų studentų korporacijų susivienijimo (EKV) metinis susirinkimas vyko Kaune. Korporantai iš Austrijos, Vokietijos, Nyderlandų, Belgijos bei Prancūzijos ne tik svarstė aktualius organizacijos klausimus, bet ir sudalyvavo mūsų šventėje.

Išmok ginti Tėvynę 2017

Sujungę savo patirtį kartu su kolegomis iš KTU Radijo klubo (KTU RC), LSMU studentų korporacijos Fraternitas Lituanica et Patria bei Šaulių sąjungos ir šaulių studentų korporacija Saja atstovais, siekėme, kad  dalyviai įgautų pačias svarbiausias išgyvenimui gamtoje reikalingas žinias, išmoktų užmegzti radijo ryšį bei ištyrinėti vietovę.

Tags: 

Pirmininkai

  1. Marius Žadvydas (1997 m.)
  2. Vidmantas Banevičius (2000 m.)
  3. Gediminas Karlauskas
  4. Kazimieras Vaina
  5. Darius Justinavičius
  6. Darius Laurinavičius (2006 m. - 2011 m. )
  7. Dainius Bernatavičius (2011 m. - 2014 m.)
  8. Karolina Vaičiūnaitė (2014 m. - 2016 m.)
  9. Neringa Šeperienė (2016 m. - šiandien)

Korporacijos valdyba

Korporacijos valdyba - aukščiausias vykdomasis ir atstovaujantis Korporacijos organas. Korporacijos valdyba susirinkimo renkama slaptu balsavimu vienerių metų laikotarpiui.

Ją sudaro: Pirmininkas, Pirmininko pavaduotojas, Iždininkas, Raštininkas, Rykštukas (Arbiteris).

Korporacijos veiklos kryptys


Kauno technologijos universiteto (KTU) studentų Korp! TauTiTo - tai gražias tautines tradicijas puoselėjanti Kauno technologijos universiteto studentų korporacija. Šiemet gražų 20-mečio jubiliejų mininti, 1997 m. įsikūrusi KTU studentų korporacija ,,TauTiTo“ į savo gretas buria studentus ir dėstytojus, pasiryžusius tęsti tautiškumo, pilietiškumo ir valstybiškumo tradicijas.

Korp! TauTiTo komanda pasaulinėse radijo ryšio varžybosePaskutinį vasario savaitgalį vyko pasaulinės radijo ryšio CQ WW 160 SSB 2017 varžybos, kuriose dalyvavo ir korp! TauTiTo nariai. Veiksmas vyko mūsų sendraugio Rolando Žakelio įkurtoje stotyje Sangrūdoje, Kalvarijos sav. Ten korporaciją taip pat atstovavo sdr. Dainius, pirmininkė j.n. Neringa, j.n. Karolina ir j.n. Simona. Komanda dirbo šaukiniu LY4O, 160 m. bangos ilgio diapazone. Varžybų tikslas buvo užmegzti kuo daugiau ryšių su skirtingomis šalimis arba regionais.

Puslapiai