Sveikiname sdr. Iną Žakelienę!

Hamradio, Amateur radio, TautitoHam radio, Amateur radio, Tautito

Sveikiname mūsų korporantę sdr. Iną Žakelienę, kuriai birželio mėn. 29
d. buvo išduotas leidimas radijo mėgėjų veiklai, šaukiniu LY5OO (A
klasė)!