Lietuvos studentų korporacijų konventas

Lietuvos studentu korporaciju konventas

Balandžio 16 dieną Vilniuje šurmuliavo, mirgėjo kepurėlėmis ir perpetinėmis juostelėmis pasipuošę korporantai. Jau VI-ąjį kartą Lietuvos studentų korporacijos pavasarį pasitiko organizuodamos Lietuvos Studentų Korporacijų konventą, kuris skirtas lietuviškų korporacijų ryšiams gilinti, bendradarbiavimui skatinti, diskutuoti visoms korporacijoms aktualiomis temomis bei ieškoti būdų, kaip įgyvendinti išsikeltus tikslus.

Tai ypatinga proga visoms Lietuvos studentų korporacijoms bent vieną dieną susiburti drauge rimtiems pokalbiams ir malonioms linksmybėms.

Šventinė diena prasidėjo šv. Mišiomis Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje. Meldėmės už Lietuvos studentų korporacijas. Po iškilmių bažnyčioje korporacijos dalyvavo eisenoje į Vilniaus universitetą - plevėsavo korp!Tilia, korp!Fraternitas Lituanica, korp!Neo-Lithuania, SSO, korp!TauTiTo, corp!RePublica vėliavos.

Oficialioji konvento dalis prasidėjo neapsakomo grožio VU mažojoje auloje. Šventės
organizatoriai ir šeimininkai – Vilniaus Universiteto studentų istorikų Korp! Tilia – bei Lietuvos korporacijų pirmininkai tarė sveikinimo žodžius ir palinkėjo malonių įspūdžių bei darbingos nuotaikos. Jauniausi korporacijų nariai, vadinami juniorais, patraukė į jiems skirtą renginio dalį, o vyresnieji – senjorai ir jau universitetus baigę nariai filisteriai – patraukė į tris darbo grupes, kur buvo aptariamos išsakytos idėjos, jungiamasi, keičiamasi, skirstomasi darbais skirtais artėjančio šimtmečio minėjimui. Trečioji darbo grupė, kurią sudarė korporacijų pirmininkai, buvo skirta deklaracijos svarstymui bei koregavimui. Pasibaigus darbui grupėse, visi vėl buvo sukviesti pristatyti grupių rezultatų bei išvadų, tuo pačiu korporantai buvo supažindinami su deklaracijos turiniu, kuri, kaip nutarta, bus pasirašyta visiems korporacijų pirmininkams vieningai sutarus tikslią vietą bei datą.

Pavargę, bet džiugūs šventės dalyviai atsipalaidavo tradiciniame korporacijų „alutyje“, kuriame, kaip žinoma, netrūko nei skambių dainų, nei šokių, nei tostų, kuriuos vainikavo sklidini bokalai.

Tenepritrūksta korporantams drąsos ugdyti pagarbą ir meilę tėvynei, puoselėti universitetinę dvasią bei būti doroms ir atsakingoms asmenybėms.


Vivat, crescat et floreat Corporationes Lituaniae in aeternum!

j.n. Simona Dumbliauskaitė

Daugiau nuotraukų iš renginio: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1062425763794887.1073741840.43...