Sveikiname Kovo 11-osios proga !

Mieli korporantai ir draugai,Kovo 11-oji žadina Lietuvos piliečių laivės siekį, tikėjimą
ateitimi. Laisvė, kaip vertybė, turi būti nuolat puoselėjama
kasdieniniais darbais.

Linkime, kad Valstybės atkūrimas taptų kiekvieno iš mūsų kasdienio
gyvenimo dalimi, gražiausia svajone ir prasmingais darbais.Kurkime ir puoselėkime Lietuvą tokią, kokią mylime ir galime
didžiuotis !

Vivat Crescat Floreat Lietuva in Aeternum !

Korp! TauTiTo valdyba