Ką veikėme projekto "Išmok ginti Tėvynę" metu ?

Tautito - Išmok gint Tėvynę

2014 m. rugsėjo 25-27 d. vyko renginys „Išmok ginti Tėvynę“, kurį
organizavo jungtinės Lietuvos studentų korporacijų pajėgos: KTU studentų
korporacija „TauTiTo“, Lietuvos šaulių studentų korporacija „Saja“,
 LSMU studentų ir gydytojų  korporacija „Fraternitas Lituanica et
Patria“, studentų ateitininkų technikų korporacija „Grandis“  ir VU
TSPMI studentų korporacija „RePublica“.

Rugsėjo 25 d. KTU Auloje renginio atidarymo metu buvo giedamas Lietuvos
Respublikos himnas. Įžanginį žodį tarė korp! „TauTiTo“ pirmininkas
Dainius Bernatavičius; trumpai su Lietuvos geopolitine padėtimi
supažindino korp! „Saja“ narys ltn. Mantas Skinkaitis. Jis taip pat
pasakojo apie šiuolaikinės propagandos mastus ir grėsmes Lietuvos
piliečiams, o diskusijos metu buvo sprendžiamas klausimas kaip atpažinti
propagandą.

Visi dalyviai galėjo išbandyti savo žinias ir
jėgas „Lietuvos (karų) istorijos“ viktorinoje, kurią laimėjo ir
išgyvenimo rinkinį gavo buvęs korp! „TauTiTo“ pirmininkas Darius
Justinavičius. Paguodos prizus pasidalino Vika Vaitekūnaitė, Emilis
Mackeliūnas, Modesta Skinkaitienė bei Rasa Nasevičiūtė.

Korp!
„Fraternitas Lituanica et Patria“  vedė desmurgijos ir pirmosios
pagalbos (esant kaulų lūžiams) kursus. Jų metu puikiai savanoriškai
sužeistąjį vaidino „KTU radijo klubo“ narys Fortūnas Slavinskas iš KTU
inžinerijos licėjaus.  Ne tik teoriškai bet ir praktiškai žmogaus
gaivinimo buvo galima pasimokyti naudojant tam skirtą manekeną. Po to,
visi vaišinomės ir diskutavome prie kavos puodelio.

Rugsėjo
26 d. KTU klubo „Ąžuolas“ narys,  Lietuvos kariuomenės majoras Albertas
Dusevičius pasakojo apie ginkluotės ir taktikos evoliuciją, dalijosi
savo patirtimi bei aktyviai diskutavo su renginio dalyviais įvairiomis
karinėmis temomis. Po jo, apie radijo ryšio svarbą kare ne tik kalbėjo
bet ir tikrą tanko radijo stotį pademonstravo „KTU radijo klubo“
pirmininkas doc. Darius Kybartas.  Jis taip pat pasidalijo sausio
13-osios prisiminimais, kai radijo klubo nariai budėjo ir mezgė ryšius
su pasauliu.

Po pertraukėlės Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus atstovas Saulius Bajarūnas
priminė kaip žmogus turi elgtis paskelbus ekstremalią padėtį; išsamiai
pristatė masinius naikinimo ginklus, jų keliamą pavojų ir supažindino su
apsisaugojimo būdais. Po pranešimo dalyviai dar ilgai diskutavo
rūpimais civilinės saugos klausimais. Renginio antrosios dienos
pabaigoje „Tėvynės gynėjo“ ženkleliais ir tušinukais buvo apdovanoti
visi apsilankę abiejose renginio dienose.

Rugsėjo 27 d. jau
įgytas teorines žinias pritaikėme praktikoje – kariškame žygyje, kurį
organizavo korp! „Saja“  ir „KTU radijo klubas“. Žygio metu atlikome
įvairias kariškas užduotis:  korp! „Saja“ nariai mokė naudoti
nebyliuosius valdymo signalus, kamufliažo, atminties ir atidumo
lavinimo, taktikos gudrybių. Žygio dalyviai turėjo įveikti ne tik
gamtines kliūtis, suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiems karo lauke,
bet ir išsivaduoti iš pasalos bei išgelbėti pagrobtus įkaitus. Taip pat,
nebuvo pamirštos ir radijo ryšio paskaitos, žygio eigoje ryšininkai,
naudodamiesi žemėlapiu ir radijo pelengatoriais, ieškojo gudriai
pasislėpusių „lapių“ . Visi grįžo sveiki, gyvi ir išgelbėti. Žygio
dalyviai buvo apdovanoti „Tėvynės gynėjo“ ženkleliais ir pakviesti į
šventinį korp! „TauTiTo“ „Girutį“.