Vėliavos šventė

2014 m.  gegužės 10 d. vyko korp! TauTiTo vėliavos šventė

         

2014 m. gegužės 10 d. vyko KTU studentų korp! TauTiTo
vėliavos šventė. Šia proga pas mus lankėsi Kauno miesto garbės narys, vokiečių
katalikiškų žemių organizacijų susivienijimo atstovas Werner Sandhaus. Jau 9
val. ryto aktyviausi korp! TauTiTo nariai rinkosi prie Mažosios Kristaus
Prisikėlimo bažnyčios rytinėms pamaldoms. Po mišių, korporantai ir svečiai
turėjo galimybę pasigrožėti Kauno panorama nuo
Centre Hotel viešbučio stogo.


12 val. korp! TauTiTo kambaryje prasidėjo oficialioji
dalis. Jos metu pirmininkas pristatė metinę korporacijos veiklos ataskaitą,
nariai kandidatai Alvita ir Vainius 
skaitė pranešimus apie kitų Lietuvos korporacijų atributiką ir
simboliką. Svečias Werner‘is įteikė skatinamąsias stipendijas nusipelniusiems
korporacijos nariams ir studentams. Viena įkūrėjų prof. Diana Adlienė
papasakojo apie korporacijos pavadinimo kilmę bei cirkelio kūrimo istoriją.


17 val. prasidėjo tradicinis „Girutis“, kurio metu jaunuomenės
narė Ina buvo pakelta į sendrauges ir pirmoji pasižadėjo bei pasirašė
sendraugių knygoje. Nariai kandidatai Alvita ir Vainius buvo pakelti į
jaunuomenės narius, o Simona tapo nare kandidate.  Šventės metu dainavome ne tik lietuviškai bet
ir vokiškai. Taip pat, turėjome progą išbandyti naująjį „kančios“ bokalą!