Apie Korp! TauTiTo


1997 m. įsikūrusi KTU studentų korporacija ,,Tautito“ į savo gretas buria studentus ir
senjorus (sendraugius), pasiryžusius tęsti lietuvių inteligentų tradicijas ir rūpintis
savo tauta, kalba, Tėvyne, valstybe. Savo veikloje i
r gyvenime korporacijos
nariai vadovaujasi krikščioniškomis nuostatomis; stengiasi tobulėti ir skatina
tai daryti kitus.


Koprporacijos pavadinimas TAUTITO apjungia kertinius
jos veiklos principus – TAUta, TIkėjimas, TObulėjimas.
Tautitiečių įsitikinimu, kiekvieno pastangos tobulėti, šviestis ir šviesti
kitus yra svarbi valstybės pažangos
prielaida.Mokyklose ir savame Universitete tautitiečiai organizuoja šviečiamojo pobūdžio
renginius, išvykas, konferencijas, seminarus, pilietines akcijas; pagal išgales
remia pietryčių Lietuvoje atkurtas lietuviškas mokyklas, rūpinasi, kad nebūtų
varžomos lietuvių teisės mokytis gimtosios kalbos etninėse lietuvių žemėse,
nenyktų kultūros paminklai ir istorinė atmintis.


„Tautito“ palaiko glaudžius ryšius su kitomis korporacijomis: Vokietijos
katalikų studentų ir akademikų kartelių susivienijimu, latvių studentų –
„Dzintars“, lietuvių – „Neo-Lithuania“, „Fraternitas Lituanica et Patria“, „Saja“,
kitomis.

Kartu su Vokiečių katalikų studentų ir akademikų
kartelių susivienijimu „Tautito“ kasmet skiria socialines stipendijas aktyviems
ir gerai besimokantiems KTU studentams.

Korporacija „Tautito“ turi savo skiriamuosius ženklus:
vėliavą (ją 1998 m. pašventino korporacijos garbės narys Kauno arkivyskupas
Sigitas Tamkevičius), herbą, perpetines juosteles, studentiškas kepuraites.

Korporacijos spalvos: žalia – tauta, juoda – tikėjimas, geltona
tobulėjimas.

Mūsų šūkis - Fides Turris Nostra! (Tikėjimas mūsų bokštas).

Korporacijos
veikloje dalyvauja ir vaikinai, ir merginos.