Palaikome ryšius bei organizuojame renginius kartu su Lietuvos studentų korporacijomis:

 • „Fraternitas Lituanica et Patria“
 • „RePublica“
 • „Grandis“
 • „Neo-Lithuania“
 • „Saja“
 • „Gaja“
 • „Tilia“
 • skautais akademikais

įvairiomos organizacijomis:

 • Lietuvos radijo sporto federacija (LRSF)
 • KTU radijo klubu,
 • KTU marketingo klubu,

draugijomis, užsienio studentų korporacijomis:

latvių – LKSAA „Dzintars“, „Staburadze“ ; Taipogi, Korporacija „TauTiTo“ yra Europos studentų korporacijų susivienijimo (EKV) narė bei Vokietijos katalikų studentų ir akademikų kartelių susivienijimo (KV) asocijuota narė.