Kauno technologijos universiteto (KTU) studentų Korp! TauTiTo – tai gražias tautines tradicijas puoselėjanti Kauno technologijos universiteto studentų korporacija. 1997 m. įsikūrusi KTU studentų korporacija ,,TauTiTo“ į savo gretas buria studentus ir dėstytojus, pasiryžusius tęsti tautiškumo, pilietiškumo ir valstybiškumo tradicijas.

Nors pati Korporacija dar ganėtinai jauna ir atšventė dar tik 20-metį, ji nenusileidžia kitoms daug brandesnėms organizacijoms. Dėl savo išsilavinusių bei guvių korporantų patirties, korporacija yra originali savo išpuoselėtom ir laiko patikrintom vertybėm, kurios keliauja iš kartos į kartą. Korporantai stiprybės semiasi iš praeities, laikosi senųjų tradicijų, o darbus skiria ateičiai.

Korporacijos TauTiTo misija – ugdyti bei puoselėti savimi pasitikinčią, kilnią ir pilietišką ateities kartą. Korporacija suteikia jaunimui puikią galimybę patobulinti savo vadovavimo, organizavimo, saviraiškos įgūdžius. Kaip? Labai paprastai – leidžiant kiekvienai asmenybei atsiskleisti ten, kur ji geriausia ir tobulintis ten, kur dar trūksta patirties.

Savo veikloje ir gyvenime korporacijos nariai vadovaujasi krikščioniškomis nuostatomis; stengiasi tobulėti ir skatina tai daryti kitus. Mokyklose ir savame Universitete tautitiečiai organizuoja šviečiamojo pobūdžio renginius, išvykas, konferencijas, seminarus, pilietines akcijas; pagal išgales remia pietryčių Lietuvoje atkurtas lietuviškas mokyklas, rūpinasi, kad nebūtų varžomos lietuvių teisės mokytis gimtosios kalbos etninėse lietuvių žemėse, nenyktų kultūros paminklai ir istorinė atmintis.

O štai ir linksmoji dalis! Tai korporantiškos šventės, unikalios savo originalumu bei tradicijomis. Initium semestri – gilias šaknis akademinėje bendruomenėje turinti šventė, kuri simbolizuoja semestro pradžią. O semestro pabaigoje organizuojama Finis semestri, kuomet korporantai susiburia linksmai paminėti semestro pabaigos, pasidalinti semestro metu nuveiktais darbais, įgyvendintomis idėjomis.

Korporacijos kasmet mini savo įkūrimo datą, švenčia valstybines šventes. Gilias tradicijas ir papročius turi šventė Alutis (komersas). Tai šventė, kurios metu geriamas tik alus ir tik vadovaujantis tam tikromis taisyklėmis. Tai – išskirtinė ir vienintelė tokia tarp visų kitų Korporacijų vykstanti šventė, kuri vyksta daugelyje Lietuvos studentų korporacijų. Šiuo atveju, Korporacijoje „TauTiTo“, atitinkamai taipogi vyksta šventė, tačiau jos metu vartojama tik gira – ši šventė vadinama Giručiu. Šventės gėrimo receptas yra itin slaptas ir viešai neskelbiamas. Jį gali žinoti tik Spalvūnai. Šiuo neapsakomai gardžiu gėrimu rūpinasi korporacijos Girudaris.

Ši šventė gana tiksliai įprasmina korporacijų idėją – tai vakaras su tostais, dainomis, ceremonijomis, kartais ir šokiais, tačiau jo dalyviai nepamiršta, kad kiekviename žingsnyje reikia vadovautis tam tikrais svarbiais principais bei taisyklėmis